Home > Blossary: Debrecen
Interesting sights to see and places to visit in the city of Debrecen, located in Hungary.

Category: Travel

25 Terms

Created by: Vadam1989

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

This reformed church got its commonly used name from the red colour of the bricks. Its exceptional value is given by the secco painted by Jenő Haranghy, which is unusual to see in a reformed church.

Domain: Architecture; Religion; Category: Churches; General religion

Ez a református templom a vörös tégláiról kapta a jelenleg használatos nevét. Kiemelt jelentőségét a reformátusoknál szokatlan freskó jelenléte adja, melyet Haranghy Jenő festett.

Domain: Architecture; Religion; Category: Churches; General religion

The museum, which is arranged in the former home of the denominator, is dedicated to László Holló, a famous artist. Beside his expressive paintings, the museum also contains documents about his life, and the paintings of Ernő Hrabáczy.

Domain: Convention; Gifts & crafts; Category: Exhibition; Painting & calligraphy

A névadó néhai otthonában berendezett múzeum Holló László festőművésznek állít emléket. A kifejező festményei mellett az életével kapcsolatos anyagok is megtekinthetők egy másik festő, Hrabáczy Ernő munkásságával együtt.

Domain: Convention; Gifts & crafts; Category: Exhibition; Painting & calligraphy

The Tanner's House is one of Debrecen's oldest historic workshops. Its function is to preserve and pass on the knowledge of the local traditional crafting arts. The exhibitions present the works of these craftsmen to the public. In the summertime kids and students can study crafting here in 6-week camps.

Domain: Convention; Tourism & hospitality; Category: Exhibition; Landmarks

Debrecen egyik legrégibb történelmi műhelye a Tímárház. Az a szerepe, hogy megőrizze és továbbadja a helyi kézműves hagyományokat. A kiállításokon megtekinthető a mesterek munkássága. A nyári időszakban gyerekek és diákok hat hetes kézműves táborokon vehetnek részt

Domain: Convention; Tourism & hospitality; Category: Exhibition; Landmarks

The MODEM is the biggest art gallery in Debrecen and the region. It is situated in the historical downtown of the city. The MODEM gives home to all kinds of different contemporary and modern periodical and seasonal exhibitions. It also hosts museum pedagogy activities and art programmes.

Domain: Convention; Category: Exhibition; Conferences

Debrecen és a régió legnagyobb művészeti galériája a MODEM. A történelmi belvárosban található. Otthont ad mindenféle szezonális és időszaki kortárs és modern kiállításnak. Továbbá múzeumpedagógiai és művészeti rendezvényeknek is otthont nyújt.

Domain: Convention; Category: Exhibition; Conferences

The Déri Museum has a few different exhibitions, but it is best known for Mihály Munkácsy's famous Christ Trilogy paintings. There are exhibition tours multiple times per week.

Domain: Convention; Category: Exhibition

Több különböző kiállítás látható a Déri Múzeumban, de a legismertebb Munkács Mihály Krisztus-trilógiája. Heti több alkalommal rendeznek tárlatvezetést.

Domain: Convention; Category: Exhibition

Medgyessy Ferenc was a famed 20th century Hungarian sculptor, one of the most influential in his time. The Medgessy exhibition is open on every day from 10:00 to 16:00, with the exception of Mondays.

Domain: Tourism & hospitality; Convention; Category: Landmarks; Exhibition

Medgyessy Ferenc az egyik leghíresebb és legbefolyásosabb 20. századi magyar szobrász volt. A Medgyessy-kiállítás hétfő kivételével minden nap nyitott 10 és 16 óra között.

Domain: Tourism & hospitality; Convention; Category: Landmarks; Exhibition

This is the house in which the famous glass trader, Endre Kaszanyitzky had his shop in the 19th century. Originally built in neoclassicist style, but due to multiple rebuilds, it now bears the hallmarks of baroque and eclecticism.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Category: Landmarks

Ebben a házban volt a híres üvegkereskedő, Kaszanyitzky Endre boltja a 19. században. Eredetileg neoklasszikus stílusban épült, de a többszöri renoválásoknak köszönhetően keverednek a barokkal és az eklekticizmussal.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Category: Landmarks

The main square of Debrecen, which was handed over to the public in 2001. It is a community space, which gives home to lots of public concerts, festivals like the annual Flower Carneval. The square was named after one of the greatest Hungarians, Lajos Kossuth, who played a major role during the 1848-49 War of Independence.

Domain: Public areas; Tourism & hospitality; Category: Landmarks; Squares

Debrecen főtere, melyet 2001-ben adtak át. Közösségi tér, mely rengeteg nyilvános koncertnek és évente megrendezett fesztiválnak ad otthont, többek között a Virágkarneválnak is. Nevét az egyik legnagyobb magyarról, Kossuth Lajosról kapta, aki az 1848-49es szabadságharcban jelentős szerepet töltött be.

Domain: Public areas; Tourism & hospitality; Category: Landmarks; Squares

Betweem 1872 and 1892, this house was home to János Irinyi, the inventor of the noiseless match. He is associated almost exclusively with this invention, but he also worked on the formation of the Hungarian terminology of chemistry. He is honored with a memorial tablet on the front of the house.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Category: Landmarks

1872 és 1892 között itt lakott Irinyi János, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója. Őt szinte kizárólag ezen találmányával azonosítják, noha részt vett többek között a magyar kémiai terminológia létrehozásában is. Emlékét egy tábla őrzi az épület elülső falán.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Category: Landmarks

The eclectis style former Financial Palace was completed in 1912. During World War Two, the Provisional Government of Hungary held its assemblies here between 22 December, 1944 and 7 April, 1945.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Category: Landmarks

Az eklektikus stílusú néhai Pénzügyi Palota építését 1912-ben fejezték be. 1944 december 22-e és 1945 április 5-e között itt ülésezett az ideiglenes magyar kormány.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Category: Landmarks

A bit misleading name, because this building isn't really a "palace", instead it is a tenement building. The name comes from the fact that in the early 20th century Debrecen's citizens called the multi-storied buildings "palaces". This particular building gave home to lots of famous citizens, including the literatury historian Lajos Ady, brother of the poet Endre Ady.

Domain: Construction; Tourism & hospitality; Travel; Category: Building/real property; Landmarks

A név kissé félrevezető mert ez valójában nem palota, hanem egy társasházi épület. A név onnan ered, hogy a 20. század elején a debreceni polgárok palotának hívták a többemeletes épületeket. Az itt látható épület sok híres egyéniségnek nyújtott lakhelyet. Többek között a Ady Endre testvére, Ady Lajos irodalomtörténész is itt lakott.

Domain: Construction; Tourism & hospitality; Travel; Category: Building/real property; Landmarks

The former, 17th century one-storied English Queen Hotel was extended with another story in 1890. Today the basement of this building accommodates the Csokonai Restaurant.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Restaurants; Category: Landmarks; Misc restaurant

A néhai, 17. századi földszintes fogadót 1890-ben megtoldották egy emelettel. Mostanra a szálló rég nem üzemel, ehelyett az épület pincéjében található a Csokonai Étterem.

Domain: Tourism & hospitality; Travel; Restaurants; Category: Landmarks; Misc restaurant

The catholic cathedral of St. Anna was originally built in 1721 with baroque style. It was repaired and expanded with towers in 1834 by Ferenc Povolny after being damaged by the conflagration in 1811. On Wednesdays, Saturdays and Sundays, the exhibition "Faith of our ancestors" can be visited. Since 2011, the cathedral also hosts an authentic replica of the Shroud of Turin, which can be visited every day.

Domain: Architecture; Religion; Tourism & hospitality; Category: Churches; Catholic church; Landmarks

A Szent Anna széeksegyházat eredetileg 1721-ben építették barokk stílusban. 1834-ben Povolny Ferenc helyrehozta és tornyokkal egészítette ki, miután az 1811-es tűzvész megrongálta. Szerdán, szombaton és vasárnap meglátogatható az "Őseink hite" kiállítás. A 2011-ben kihelyezett autentikus torinói lepel-replika mindennap látogatható.

Domain: Architecture; Religion; Tourism & hospitality; Category: Churches; Catholic church; Landmarks

Opposite of the Truncated Church, Debrecen's very first savings bank was already functional in 1872. The currently standing, sececcionist styled building was completed in 1912, with decorations of stuccos and sculptures on the front. Since 1949, it was used for cultural occassions, like the so-called "Officer Casino", which helped foster good relationships between civilians and the military. Currently it is home to a few cheap chinese shops.

Domain: Banking; Tourism & hospitality; Travel; Category: Investment banking; Landmarks

A Csonkatemplommal ellentétes oldalon lévő épületben már 1872-ben üzemelt a város első takarékpénztára. A jelenleg is fennálló szecesszionista stílusú, domborművekkel díszített homlokzatú épületet 1912-ben fejezték be. 1949 óta kulturális rendezvényeknek adott otthont, mint például a Tiszti Kaszinónak, amely segített megőrizni a katonák és a város polgárai között fennálló jó viszonyt. Napjainkban néhány olcsó kínai üzletnek ad otthont.

Domain: Banking; Tourism & hospitality; Travel; Category: Investment banking; Landmarks

The Aquaticum Thermal and Wellness Hotel is located on the edge of the Great Forest, in the Aquaticum Medical and Bathing Centre. It offers complex services to the guests, which include thermal baths, pleasure baths, a Thai massage centre and much more.

Domain: Travel; Tourism & hospitality; Fitness; Category: Hotels; Spa

Az Aquaticum Termál és Wellness Hotel a Nagyerdő szélén, az Aquaticum Élményfürdő területén van. Széleskörű szolgáltatásokat nyújt a vendégeknek, többek között termál- és élményfürdőket és Thai masszázst.

Domain: Travel; Tourism & hospitality; Fitness; Category: Hotels; Spa

The Méliusz Centre, located on Bem Square, hosts the county's central library. It offers the usual library services to the registered patrons. The current building was finished and inaugurated in 2007.

Domain: Library & information science; Category: Library

A Bem-téren található a Méliusz-központ, a megyei könyvtár központi épülete. Szokványos könyvtári szolgáltatásokat kínál beiratkozott olasóinak 2007-ben fejezték be és adták át a jelenlegi épületet.

Domain: Library & information science; Category: Library

This Neo-Classical building, which hosts a school that educated several great Hungarian persons, is one of the most distinguished features of Debrecen. The College itself was found in 1538.

Domain: Travel; Education; Category: Landmarks; Colleges & universities

Ez az épület, amelyben egy igen jelentős személyeket is oktató, nagy múltú iskola működik, Debrecen egyik jellegzetessége. A kollégiumot 1538-ban alapították.

Domain: Travel; Education; Category: Landmarks; Colleges & universities

The Debrecen School of Music vas founded in 1861 by the Society for the School of Music, members of the Choir and former students of the Reformed College. The actual two-storied building was built in 1894. Today it hosts the Kodály Zoltán Vocational School of Music, and the Kodály Hall, with its excellent acoustics, hosts several concerts, which are funded by the institution.

Domain: Travel; Education; Category: Landmarks; Colleges & universities

A Debreceni Zeneiskolát 1861-ben alapították a Református Kollégium egykori diákjai, a kórus tagjai és a Zenede közössége. Magát a kétemeletes épületet 1894-ben fejezték be. Napjainkban a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola használja az épületet. A remek akusztikájú Kodály-csarnokban időnként koncerteket rendeznek.

Domain: Travel; Education; Category: Landmarks; Colleges & universities

The botanical garden of the University hosts the natural flora of Hungary, and the palm house features the largest and richest collection of succulent plants in Central-Europe, on an area measuring 8 hectares. While the Arboretum can be visited on every day, the palm house is only open on the weekdays, with different opening times on Monday-Thursday, and Friday.

Domain: Biology; Category: Botany

A egyetemi füvészkertben 8 hektáros területen láthatjuk Magyarország természetes flóráját, és a pálmaházban Közép- és Kelet-Európa legnagyobb pozsgás növénygyűjteményét. Az Arborétumot minden nap látogatható, azonban a pálmaház csak hétköznapokon van nyitva, hétfő-csütörtöki és pénteki nyitvatartási renddel.

Domain: Biology; Category: Botany

Standing on the corners of Piac and Arany János Streets, this romantic styled house was built by a famous grocer, József Csanak in 1874. Among others, the famous Hungarian novelist, Mór Jókai stayed here when he visited Debrecen. Currently it houses a bank and an insurance company.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Piac utca és az Arany János utca sarkán álló romantikus stílusban épült házat Csanák József építtette 1874-ben. Többek között Jókai Mór, a híres magyar író is megszállt ebben a házban. Napjainkban bank és biztosítócég működik az épóletben

Domain: Travel; Category: Landmarks

The hotel, which is located on Kossuth Square, was built in 1915 using the plans of Alfred Hajos, Hungary's first olympic champion. The hotel has 205 rooms to offer, and many facilities to serve the guests.

Domain: Travel; Category: Hotels

A Kossuth téren lévő hotelt 1915-ben építették Magyarország első olimpiai bajnokának, Hajós Alfrédnak a tervrajzai alapján. A hotel 205 szobát és sok egyéb szolgáltatást kínál a vendégeknek.

Domain: Travel; Category: Hotels

The currently standing, classicist style City Hall was built in 1842-43. Today the building houses the Mayor's Office, the Debrecen City Council and the county's archives. Visiting is limited and subject to preliminary notice.

Domain: Travel; Government; Category: Landmarks; Local government

A jelenleg fennálló, klasszicista városháza 1842-1843 között épült. Az épületben napjainkban a polgármesteri iroda, a debreceni város tanács és a megyei archívumok találhatóak. A látogatás előzetes egyeztetéshez kötött.

Domain: Travel; Government; Category: Landmarks; Local government

One of Hungary's five research-elite universities, and it has the second largest population of students, with about 32.000 studying here. The main building seen on the sample picture is just one of the many hosting the 15 different faculties of the university.

Domain: Education; Travel; Category: Higher education; Landmarks

Magyarország egyik elit kutatóegyeteme az öt közül, és körülbelül 32 ezres létszámmal második legnagyobb a tanulók számát tekintve. A mintaképen látható Főépület csak egy a 15 kart szállásoló épületek közül.

Domain: Education; Travel; Category: Higher education; Landmarks

Originally called the Reformed Small Church, its current name came from the bastion-like form of the tower. The church was originally built in 1600 with an onion-like dome on top of it, but in the 20th century it was destroyed in multiple wind storms. Instead of rebuilding the dome, the architects built a bastion-like tower. It can be visited between June and September, between 10 and 17 on weekdays.

Domain: Travel; Religion; Category: Landmarks; Christianity

Eredetileg Református kistemplom néven emlegették, mostani nevét a bástyaszerű tornyáról kapta. Eredetileg egy hagyományos hagyma alakú dómmal építették 1600-ban, de a 20. század során több szélvihar tönkretette a tornyot. Ahelyett, hogy a dómot újjáépítették volna, egy bástyaszerű tornyot emeltek. Június és szeptember között látogatható, hétköznapokon 10 és 17 óra között.

Domain: Travel; Religion; Category: Landmarks; Christianity

The Reformed Great Church, which was built between 1805 and 1822, is the most characteristic building in Debrecen. The church's interior and the 61 meters high left side tower are visitable with the exceptions of church services and ceremonial occassions.

Domain: Travel; Religion; Category: Landmarks; Christianity

Az 1805 és 1822 között épült Nagytemplom Debrecen egyik legjellegzetesebb épülete. A templom belseje és a bal oldali, 61 méter magas torony istentiszteletek és ünnepi szertartások kivételével látogatható.

Domain: Travel; Religion; Category: Landmarks; Christianity

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Travel Blossarys

Thousands of people travel to Tibet and Nepal ...

Category: Travel

By: Racheltu

Plan Your next Holidays with Indian Travel Store ...

Category: Travel

By: indiantrvlstore

At New York Limo Rental, Book a ride with our ...

Category: Travel

By: jenniferarmins1

NY NJ Limousine specialized in provide safe and ...

Category: Travel

By: jenniferarmins1