Home > Blossary: Dangerous Dog Breeds
The list gives description of some of the most dangerous dog breeds in the world

Category: Animals

4 Terms

Created by: farooq92

Number of Blossarys: 47

My Terms
Collected Terms

Nobody can deny that it has aggressive instincts. As long as they can be raised as family dogs. They can kill small animals like cats in seconds, they can even attack other pitbulls. The genetic similarity of bull breed dogs may make it difficult for experts to visually identify the breed, and while mixed breed dogs are often labelled a "pit bull" if they have certain physical characteristics such as a square shaped head or bulky body type, visual identification of mixed breed dogs is not recommended by the scholarly community. A review of the medical literature found that pit bulls and pit bull cross-breeds were involved in 42–45% of dog attacks. Fatalities were most often reported when children were attacked, with 70% of victims being under the age of 10. Origin: US; Weight: 30-55 lbs; Height: 18-22 inches.

Domain: Animals; Category: Dogs

Psy tej rasy charakteryzują się siłą, walecznością i odpornością na ból. Dobrze wychowany i poddany intensywnemu procesowi socjalizacji pitbull potrafi być dobrym towarzyszem rodziny. Są w stanie zabić małe zwierzęta, takie jak chociażby koty, mogą też atakować inne pitbulteriery. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego pit bulla był buldog. Dawniej buldog był zwinnym i muskularnym psem, bardzo przypominającym dzisiejszego pit bulla. W wielu amerykańskich książkach o tej rasie występuje on właśnie pod nazwą buldog. Jednak większość źródeł nie potwierdza tej teorii, ponieważ istnieją dowody na to, że pit bull to krzyżówka buldoga z terrierami. Powodem krzyżowania tych ras była chęć uzyskania idealnego psa do walki, czyli połączenia wytrzymałości, siły i odporności na ból buldoga z zaciętością i szybkością terierów. Z literatury medycznej wynika że bulteriery amerykańskie i ich krzyżówki są odpowiedzialne za 42-45% ataków psów. Przypadki śmiertelne miały miejsce w przypadku gdy ofiarami ataku był dzieci. 70% ofiar było w wieku poniżej 10 lat. Kraj pochodzenia: USA Wysokość: 46 - 56 cm Masa: 15 - 30 kg

Domain: Animals; Category: Dogs

Rottweilers are one of the most popular dog breeds in the world. They are powerful dogs with strong jaws, primarily meant to protect. They generally don't like strangers and other dogs and if they think their owners are in danger, they can be very dangerous. Rottweilers are now used as search and rescue dogs, as guide dogs for the blind, as guard dogs or police dogs, and in other roles. Rottweilers are a powerful breed with well-developed genetic herding and guarding instincts. Potentially dangerous behaviour in Rottweilers usually results from irresponsible ownership, abuse, neglect, or lack of socialisation and training. Origin: Germany; Weight: 85-110 lbs; Height: 23-27 inches.

Domain: Animals; Category: Dogs

Rottweiler – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa (typ dogowaty[3]). Zgodnie z klasyfikacją amerykańską, należy do grupy psów pracujących Rottweilery to silne psy z silną szczęką. Ich głównym zadaniem jest obrona. Nie lubią obcych osób oraz innych psów. Kiedy uznają, że ich właściciele są w niebezpieczeństwie, mogą zachowywać się agresywnie. Obecnie pracują jako części ekip ratunkowych, przewodnicy dla niewidomych, jako psy stróżujące, psy policyjne a także w innych rolach. To silna rasa z dobrze rozwiniętym instynktem pasterskim i obronnym. Potencjalnie niebezpieczne zachowania rottweilerów mogą być efektem nieodpowiedzialności właścicieli, przemocą, zaniedbaniem lub brakiem socjalizacji i treningu. Kraj pochodzenia: Niemcy Wysokość: 63–67,9 cm (psy)58–63,5 cm (suki)[1] Masa: ok. 58 kg (psy), ok. 48 kg (suki)

Domain: Animals; Category: Dogs

Famous K-9 dogs. They are known to be fearless and confident dogs. German Shepherds are in need of constant and serious physical activity though, and they seem to give preference to long walks and active games. German Shepherds are working dogs developed originally for herding sheep. Since that time, however, because of their strength, intelligence, trainability and obedience, German Shepherds around the world are often the preferred breed for many types of work, including search-and-rescue, police and military roles and even acting. German Shepherds are the second-most popular dog in the United States and fourth-most popular in the United Kingdom. They can become over-protective of their family and territory, especially if not socialized correctly. They are not inclined to become immediate friends with strangers. German Shepherds are highly intelligent and obedient. Origin: Germany ; Weight: 70-85 lbs; Height: 22-26 inches.

Domain: Animals; Category: Dogs

jedna z ras psów należąca do grupy psów pasterskich zklasyfikowana do sekcji psów pasterskich (owczarskich).Są znane jako nieustraszone i pewne siebie psy. Owczarki Niemieckie potrzebują ciągłej i znacznej aktywności fizycznej i preferują długie spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Są to psy pracujące, oryginalnie hodowane i trenowane do pilnowania stad owiec. Z powodu ich siły, inteligencji i posłuszeństwa, Owczarki Niemieckie są rasą preferowaną do wielu rodzajów prac, w tym do ekip ratunkowych, policji, sił zbrojnych a nawet do aktorstwa. Owczarek niemiecki to jedna z najpopularniejszych ras w Polsce, jak i na świecie. Są drugą co do popularności rasą psów w USA i czwartą co do popularności w Wielkiej Brytanii. Mogą stać się nadmiernie opiekuńcze względem rodziny i swojego terytorium, szczególnie gdy nie są prawidłowo tresowane. Zazwyczaj są nieufne wobec nieznajomych. Owczarki Niemieckie są niezwykle inteligentne i posłuszne. Kraj pochodzenia: Niemcy Wysokość: 60 – 65 cm (psy, 55 – 60 cm (suki) Masa: 30 – 45 kg (psy), 22 – 32 kg (suki)

Domain: Animals; Category: Dogs

Presa Canarios were trained for hunting and for wars during the 18th century. An attack by this dog has been described as hopeless for the victim. They have incredible power and they are really fearless animals. large Molosser-type dog breed originally bred for working livestock. The name of the breed is Spanish, means "Canarian catch dog", and is often shortened to "Presa Canario" or simply "Presa". The breed is sometimes also called Dogo Canario, meaning "Canarian Molosser". Origin: Canary Islands, Africa ; Weight: 100-125 lbs; Height: 25-26 inches.

Domain: Animals; Category: Dogs

Rasa wyhodowana do polowania i wojny w XVII wieku. Atak tego psa jest opisywany jako nie dający ofierze szans. Mają niesamowitą siłę i są bardzo odważne. Rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa, hodowana do pracy z bydłem. Nazwa rasy w języku hiszpańskim oznacza "Kanaryjski pies łowczy" i często jest skracana do "Presa Canario" lub po prostu "Presa". W Polsce wśród entuzjastów rasy od lat trwa spór nad podziałem rasy na dwie: dogo canario i presa canario. Spór ten nie wydaje się być bliski zakończenia. W momencie wstępnego uznania rasy przez FCI część hodowców nie zgodziła się na zmiany zaproponowane w nowym wzorcu i zmianę nazwy rasy z historycznej perro de presa canario, na nową dogo canario. Spór ten doprowadził do rozłamu w hodowli. Kraj pochodzenia: Wyspy Kanaryjskie Wysokość: 60–66 cm (psy),56–62 cm (suki) Masa: 50–65 kg (psy),40–55 kg (suki)

Domain: Animals; Category: Dogs

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Some of the Famous Inventors of All time

Category: Science

By: farooq92

The list shows some of the most popular cartoons ...

Category: Entertainment

By: farooq92

The list gives you description about some of the ...

Category: History

By: farooq92

We keep hearing about Green peace Activists, ...

Category: Other

By: farooq92